Bailey-esszenciák

1. Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) 

Más emberek negatív hatásaitól véd meg, beleértve a pszichikai támadásokat is.

Tavasszal ez a meglehetősen különös nevű fa gyönyörű illatos virágokat hoz, amelyekből az esszencia készül. Ez a választás esszenciája, amikor sebezhetőnek érezzük magunkat a támadásokkal szemben, vagy más emberek nem vágyott figyelme által. Ez a körülményektől függően igensokféle lehet. Lehet, azt érezzük, hogy "pszichikai támadás" áldozata vagyunk, hogy valaki valamilyen oknál fogva vissza akar szerezni bennünket és pszichikai szinten vagyunk érintettek. Ez történhet féltékenység vagy harag, vagy valamilyen más erőteljes érzelem következtében. Gyakran az érzékeny emberek nem elég óvatosak azokkal a gondolataikkal, amelyek révén akár a távolból is árthatnak másoknak. Lehet, fojtottságot vagy dühödt érzünk mások figyelme miatt. Az érzelmi reakcióik pontosan ugyanazt a hatást kelthetik - a megtámadottság, a sebezhetőség általános érzetét. A vadászok áldozatai gyakran kerülnek ebbe a helyzetbe. Nem az számít, hogy vajon mi magunk, vagy a címzett vagy az elkövető hisz-e avagy sem a pszichikai támadás lehetőségében. Az a tapasztalat, hogy ez még akkor is megtörténhet, ha egyik személy sem hisz ennek lehetőségében! Egy rendőr, James Neil, (A Ju-ju életemben írója) kiment Ghánába dolgozni, s nem hitt a boszorkány-orvosok erejében. Saját bőrén tapasztalta, hogy a hitetlenég nem menti fel az alól, hogy áldozat legyen. Ha bárki is komolyan meggyengítettnek érzi magát, vagy ha a pszichikai beavatkozás valamely formájának gyanúja áll fenn, ezt az eszenciát használjuk. Amilyen illatosak a virágai, olyan erős védelmező tüskéi is vannak a fának! Az eszencia ezeket a jellegzetességeket tükrözi, s gyógyító energiákat sugároz a többieknek, magunknak, ami megvéd bennünket a nem kívánt figyelemtől.  

2. Havasszépe (Rhododendron calendulaceum)

Lényeges életbeli változások során segít visszanyerni az élethez szükséges életerőnket és egységérzetünket.

Erőteljes, a korai tavaszt idéző virág. A virágzat színe a megújuló, az erőteljesen újjáéledő energiát tükrözi. Ez olyan, mintha a virág arra emlékeztetné az erdőt, hogy egy új idő pirkad, új idő az új meglátásokra és új látóhatárra. Csodás illata arra emlékeztet bennünket, hogy az életünket szabadon megoszthatjuk másokkal ugyanazon a módon, ahogyan az azálea illata is szabadon áramlik mások örömére. Ez a virág azt juttatja eszünkbe, hogy a másokkal való együttműködésünk, bárhogyan is érezzük azt a legmegfelelőbbnek számunkra, nagyon is lényeges része annak, amiről ez az élet szól. Az ember társas lény, és habár időnként mindenkinek szüksége van magányra, nem szolgálja fejlődésünket, ha elszigeteljük magunkat másoktól. Gigha széljárta szigetén a Havasszépe virágzása látványos, ahogy a körülölelő fák védik. Akkor virágozik éppen, miután a lemezestapló elérte fejlődése teljét. A virág üzenete a sugárzó energiával és erővel történő megújulás. Ezt az eszenciát válasszuk akkor, ha a bizonytalan jövővel nézünk szembe és kétségeink adódnak képességünket illetően, hogy elbánunk-e majd mindazzal, amit az élet hoz számunkra. Segíti visszaállítani az élethez szükséges energiáinkat, s azt, hogy kedvesen, szerető szándékkal működjünk együtt másokkal. A Havasszépe különösen megfelelően alkalmazható azoknál az eseteknél, amikor valakinek lényeges maradandó változás áll be az életébe, mint amilyen egy szeretett hozzátartozó halála, katasztrófák, és effélék. Előnyösen adható a Lemezestapló-eszenciával együtt, segítve az egyént megerősíteni az új és teljesen megváltozott életvezetésében.

3. Kígyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta)  

Életünk fontosabb változásai esetén szerető támogatásával gondoskodik rólunk.

A Kígyógyökerű keserűfű segíti azokat, akik olyan fordulópontjukhoz értek életükben, ahol a világhoz való régi kapcsolódási módjukat egy újabb és fontosabb változásra kényszeríti. Komoly személyi krízis idején az emberek ahhoz a ponthoz érhetnek el, ahol 'idegösszeomlástól' szenvednek. Mentálisan megváltozhatnak és többé már nem képesek a megszokott módon működni. Talán arra van szükségük, hogy képesek legyenek őszinték lenni és érvényesülni akarjanak. A Kígyógyökerű keserűfű segíthet átalakítani a lehetséges összeomlást 'áttörés'-re. Segít felébreszteni a szeretetet és az önvédelmet nagy érzelmi megrázkódtatások esetében. Számos ember számára a személyes krízis ideje nagyon traumatikus, s gyakran engedik eluralkodni a negativitást és depressziót. "Miért kell ennek velem megtörténnie?" - ez a gyakoribb reakció. Ez a negativitás olyannyira önromboló lehet, hogy az emberek még a lehetséges segítségeket is elutasítva akár öngyilkossá is válhatnak. A Kígyógyökerű keserűfű segít gondoskodni arról a belső stabilitásról, ami a személyiség alapszerkezetét fenntartja, és szerető támogatásról gondoskodik a változás folyamatai alatt. Fontos, hogy pozitív bátorítást adjunk azoknak az embereknek, akik életében ilyen traumatikus változások történnek. Ez olyan, mint a szülés fájdalmas ideje - ebben az esetben ez egy új és pozitívabb életmódnak a lehetséges megszülése. Ez az eszencia segíti az embereknek kifejleszteni azt a belső elhatározást és az erőt, amely a nehézségeiken való felülemelkedéshez szükséges.

4. Nagyvirágú tibetimák (Meconopsis grandis)

A spirituális származás eszenciája.

Ahhoz, hogy beteljesítsük a lehetőségeinket ebben az életben, a múltból nyert erőkre kell építkeznünk. Elősegíti az éleslátást és a fizikai készséget. Ez az eszencia segít felismernünk azt a tehetséget, amit magunkkal hoztunk a világra, és kifejlesztenünk azt az egyéni beteljesedésünk végett. Nem tiszta lapként születünk meg, amire a világ írja a sorokat. Mindegyikünk más-más jellemvonással érkezik, amelyből sok származhat genetikailag öröklött vagy megelőző életekből. Ezek a jellemvonások a mi spirituális örökségünk és némelyiket illetően meglehet, hogy a spirituális láncolatnak egy különös formájában kapcsolódik a származáshoz. Ha beteljesítettük lehetőségeinket erre az élettartamra, akkor szükség lesz arra, hogy a múltban elnyert erőre építkezzünk. Ez nem jelenti azt, hogy Zen szerzetesekké válunk, ha az volt a megelőző életünk mintája. Inkább az azokban az időkben elnyert élményeinket lesz szükséges felépítenünk. Ez az eszencia a spirituális keresésünkhöz kapcsolódik, és képessé tesz bennünket arra, hogy sokkal tágabb távlattal bírjunk abban a többdimenziós világban, amelyben benne találjuk magunkat. Válasszuk ezt az eszenciát akkor, ha valakinek az éleslátásában és a fizikai készségeiben való fejlődése kívánatos. Képessé tesz bennünket, hogy más birodalmakkal kommunikáljunk, növényekkel, állatokkal vagy ásványokkal, serkentve így megérzésünket. Ez a spirituális harcos eszenciája, aki annak szentelte magát, hogy "az Igazság vitéze" legyen. Minél inkább meg tudjuk érteni ezt a csodálatos egyetemet és a magunk életcélját, annál inkább válunk beteljesültté, és annál inkább leszünk képesek segíteni másoknak.

5. Szöszös bükköny (Vicia villosa - Dwarf Purple Vetch)

A mélyen gyökerező rejtett mintákra, amelyek általában a gyermekkorból erednek és gyakran eredményeznek szexuális nehézségeket.

Ez a virág a Ciprus hegységéből származik, ahol igencsak sziklás körülmények között nő. Az eszencia a gyermekkorban megalapozódott régi mintákra ajánlott, különösen a barátságot és a szexuális magatartást érintő esetekben. Mélyebb szinten működik, mint a Kaszanyűg bükköny és sokkal megfelelőbb az (elsősorban kamaszkorban felbukkanó) rögzült problémák esetén. A kamaszkor idején a változó erők és a szexuális szerepek gyakran okoznak tapasztalatlanságból fakadó kínokat és bizonytalanságokat a szexualitás kezelésében. A nemek megértése gyakran blokkolódik a nevetségessé válás miatt érzett szorongás miatt, még ha vágynak is a kapcsolódra. A Szöszös bükköny segít bennünket megszabadítani a múlt megfélemlítő szellemeitől, amelyek "szolgáiknak tartanak bennünket". Képes megérteti velünk, hogyan válunk rabszolgává, és kulcsot ajánl nekünk a valódi személyes és szexuális szabadság ajtajához - megszabadít a bűnösség érzésétől.

6. Vörös acsalapu (Petasites hybridus)

Blokkolt önszeretetre, és arra az esetre, ha az ember nem ébred rá saját jóságára.

Az Acsalapu eszencia az önbecsüléssel és a személyes erővel áll kapcsolatban. Számos ember, aki a saját személyes növekedésén dolgozik, blokkolni tudja ezt a növekedést magában egy bizonyos ponton. Ez általában akkor történik, amikor pillantást vethetnek félelmetes erejükre, amely éppen kezd megnyílni magukban. Ha mindig visszariadnak ettől az erőtől - elutasítva azt, hogy elfogadják azok jogos helyét a világban - akkor az a félelem uralkodhat el, hogy azok az erők ártani fognak, s nem fejleszteni. Az Acsalapu személyek nem veszik észre belső jóságukat - az isteni világot odabenn. Ehelyett az az érzésük, hogy ha kifejlesztik erejüket, akkor kárt okozhatnak másokban. Az önbecsülés és a magukban való hit hiánya teremt ilyen nehézségeket bennük. Talán "bűnösnek" vagy "rossznak" tartott gyermekkori emlékeik vannak. Talán nem szerették őket igazán gyermekkorukban, és így hiányzik az az önbizalom, amely az ilyen szeretetet meghozhatná. Talán úgy tartják, hogy "bűnben fogantak" vagy "szerencsétlen bűnösök" (mindkettő helytelen értelmezése az eredeti bibliai szövegeknek). Mindezek az önbecsülésre nagyon negatív hatással lehetnek. Az Acsalapu segít feloldani ezeket az önbizalomhiányos érzéseket, felfedve a velünk született erőnket és a spirituális születésnél fogva bennünket megillető jogunkat.

7. Félelmek

Ez az eszencia segít megszabadítani a félelmektől, hogy így nagyobb szabadságban élhessünk.

A félelmek beszűkíthetik életünket. A félelmek akadályozhatják életünket, és gyakran nehéz őket eltávolítanunk. Sok örömet és élvezetet tagadnak meg életünktől. Ez az eszencia nyíltan felszínre hozza félelmeinket, hogy megláthassuk őket olyannak, amilyenek valójában -"papírtigrisek", amelyek vérengzőknek tűnnek a sötét sarokban meghúzódva, de valójában nincs valós erejük vagy lényegük. A mélyen gyökerező félelmek a gyermekkorra datálhatók vissza, így a Gyermekkor eszencia gyakran segíthet, ha egy időben adjuk vele. 

Összetevők: Tisztesfű (Stachys officinalis) A felismerhetetlen félelmekre, azokra, amelyek által nem-szeretettnek, nem-kívántnak vagy méltatlannak érezzük magunkat. A Tisztesfű az elme sötét részeinek megvilágításával megláttatja velünk, hogy az ilyen félelmek alaptalanak. Közönséges mahónia (Mahonia aquifolium) Segít bennünket megszabadítani a saját belső erőinktől való félelemtől. Az ilyen félelmek általában akkor bukkannak fel, ha azokat az óriási károkat látjuk, amelyeket a fanatikus emberek okozhatnak. Akik félnek saját erejüktől, azok a legmegbízhatóbbak, s a legkevésbé sem valószínű, hogy visszaéljenek az egyéni erejükkel. Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) Azok számára, akik félnek a spirituális kiterjedésüktől - létük legjavától. Akaratlanul korlátot emelnek maguk és létezésük forrása közé. A Vérehulló fecskefű fokozatosan segít feloldani ezeket a korlátokat, nyugalmat és átrendeződést hozva a test-lélek-szellem egységébe.

8. Gyermekkor 

Gyermekkori lezárt mintákra. Segít felszabadítani a gyermekkorban blokkolt energiákat.

Gyermekkori lezárt mintákra. Segít felszabadítani a gyermekkorban blokkolt energiákat. A legtöbbünk - még ha nem is mindnyájunk - hordoz olyan sérüléseket, amelyeknek gyökerei a gyermekkori élményekben és körülményekben rejlenek. Ezek végül kijavíthatók, felülírhatók a felnőtt életben. A nehézséget az adja, hogy ezek a mélyen beültetett feltételekhez kötött minták időről időre eluralhatják életünket, attól függően, mit váltanak ki. Ilyenkor akár jellemünkkel ellentétesen viselkedhetünk, hogy azután megbirkózzunk tetteinknek következményeivel. Ez az összetett eszencia segít bennünket, hogy "elérjünk a mához", fokozatosan feloldva a régi mintákat.

Összetevők: Saspáfrány (Alc.) (Pteridium aquilinum) Segít megmenekülni attól, hogy az engedelmes gyerek megrögzött szerepét játsszuk, attól, hogy azt érezzük mindig, hogy mások uralkodnak felettünk. Segítségével képesek leszünk saját utunkat járni, és felelősséget vállalni cselekedeteinkért. Vadrepce (Sinapis arvensis) Azoknak, akik nem igazán akarnak felnőni. A felnőttek életét ijesztőnek látják, és olyan világot akarnak, ahol minden jó és előre látható. A Charlock segít felszabadítani bennünket, hogy felfedezzük a kiforrott felnőtt lét igencsak valós előnyeit. Bunkós hagyma (Allium spherocephalon L.) Segíti az elfojtott energiákat a felszínre hozni, hogy láthassuk, ami megtörtént a gyermekkel, az nem történt meg a felnőttel, így oldva fel azokat a régi sérelmeket, amelyeket mélyen elrejtettünk. Macskagyökér (Valeriana officinalis) Azoknak, akik korai életüktől fogva híján vannak a szeretetnek, és végül az elveszett gyereket játsszák, mindig a vigasztalást és a támogatást keresve másokban. Nem képesek saját életüket élni, ezért mindig mások örömeit figyelik. Általában nem tudják, kik is ők valójában, vagy hogy mit is akarnak igazán.

9. Sejtszintű Emlékezet

A Sejtszintű Emlékezet eszencia az életünket eluraló mélyen beásott minták felemelését segítheti. 

Az emlékek (a pozitív és negatív egyaránt), a test minden élő sejtjében eltárolódnak - nemcsak az agyban. Amikor a sejtszintű memória kioldódik, pillanatnyi reakció lép fel. Ezek a feltételhez kötött minták olyan nem várt hirtelenséggel bukkannak fel, hogy össze nem egyeztethető viselkedésünket okozhatják. A sejtszintű emlékezet egy reakció, nem egy gondolkodási folyamat. A negatív sejtszintű emlékek gyakran azoknak az erőteljes elfojtásoknak köszönhetőek, amelyet korai életünkben, vagy talán előző életünkben tapasztaltunk. Ezek gyakran a szülőktől, tanároktól vagy társunktól erednek. Kialakulhatnak az életünket uraló bűnnek és félelemnek összetettségéből. A pozitív sejtes memóriák, amelyeket elfojtunk, eredményezhetik bennünk az alkalmatlanná és a képtelenné tevő érzéseket. Az emberek űzte hatalmi játszmáknak lehet olyan hatásuk, hogy annyira eltávolodjunk a bennünk rejlő erőtől, hogy azok többé ne legyenek elérhetőek számunkra. Elkerülhetetlenül változások lépnek a személyiségbe, amikor a sejtes memóriák meggyógyultak és megerősödtek. Ha mind szolgálatkészek és támogatók lennénk másokkal szemben (vagy ennek megfelelően uralkodás felettiek),az ilyen minták elkerülhetetlenül módosulnak, amint felfedezzük igaz szükségleteinket és elkezdjük megbecsülni azokat. 

A keverék a következő esszenciákból készült: Széleslevelű harangvirág, Hangafű, Szibériai vadporcsin, Vörös pagodafa, Berki szellőrózsa. A Széleslevelű harangvirág (Campanula latifolia) a harsona hívó szava a változásra. Ez a tett katalizátora ott, ahol a régi megszokások visszatartanak bennünket. A Hangafű (Calluna vulgaris) képessé tesz bennünket, hogy biztonságosan hozzuk fel a múlt bölcsességét és belső erejét, ami segíthet bennünket abban, hogy teljes mértékben érvényesüljünk a világban. (lásd bővebben alább) A Szibériai vadpercsin (Montia siberica) segít kitágítani világlátásunkat és vele magunkat. Segít abban, hogy magunk mögött hagyjuk a múltbeli hozzáállást és nézetet, és hogy magunkévá tegyük a megerősített látásnak a jövőjét. A Vörös pagodafa (Frangipani plumeria rubra) újraébreszti kapcsolódásunkat a végtelennel, létezésünk forrásával. Ez a forrás számos névvel ellátott, mint Isten, Allah, a Szentlélek, és a többi. A név, mint olyan nem számít, minthogy a végtelen erő ilyen megnevezéseken felül áll. A Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) a kulcseszencia. A távoli múltból és talán a megelőző életekből származó blokkolt energiákra és emlékezetekre. Segít visszanyerni elveszített erőnket. A Hangafű (Calluna vulgaris) további magyarázata: A Hangafű egy Bach-eszencia, amelyet Dr. Bach módszere szerint készítünk. A törzseszencia Lány Tinktúraként van kezelve és belevegyítve a keverékbe ennél a szakaszánál, hogy elkészítsük a Sejtszintű Emlékezet eszenciát. A Hangafű mentén sétálva, amely a házunkhoz közeli kikötőnél nő, olyan erős érzéseim lettek, amelyek eltértek a Dr. Bach által adott értelmezéstől. Az illata felidézi a Hangafű mézét, gazdagságát, összetettségét, felébreszti erős kötelékeit a múlttal, a boldogabb időkkel. Az egész növény életben maradást és virágzást tükröz, amikor kemény és zord a tél. A Hangafű nem visszahúzódó ibolya, amelynek védelemre van szüksége a nyers elemekkel szemben. A Hangafűvel a múlt pozitív dolgai iránt áhítozzunk. Lehet, hogy pozitív tulajdonságainkat elfojtottuk a szüleink, tanáraink, társunk hatásának köszönhetően. Lehet, hogy belső lelki vagy művészi érzékenységünket blokkoltuk a kigúnyoltság következtében. Lehet, hogy erős vezetői tulajdonságot birtokoltunk, amely valaki vagy valakik miatt blokkolva lett, akik meg akarták tartani "a szemétdomb kakasa" pozíciójukat. A Hangafű segít, hogy felszabadítsuk azokat az elfojtott tulajdonságokat, amelyek bezáródtak a sejtes memóriánkba, és segít megszabadítani a múlt korlátaitól.