Bach-virágterápia

1. APRÓBOJTORJÁN (Agrimony, Párlófű)

A konfrontáció virága

Az embert gondok és aggályok kínozzák, még ha külsőleg gondtalannak is mutatkozik, hogy elrejtse problémáit.

Pozitív állapot: Az ember megtanulja az élet súlyát elviselni. Kifejlődik a képessége a konfliktusok elviselésére.

Megerősítés: Tudatosan elfogadom a hangulataimat és az érzéseimet. Mindenféle helyzetben a megfelelő módon fejezem ki ezeket. Nem tétovázom többé a dolgaimban.

Vidámnak tűnő, joviális és egyetértő, szorongásait és félelmeit aggodalomtól mentes álarc mögé rejti. Belülről őrlődik. A külső környezetre nem szeretnék rátenni a terheiket. Nyugtalan, mindig újabb tevékenység után néz, hogy elnyomja aggodalmait, gyakran folyamodik drogokhoz vagy alkoholhoz annak érdekében, hogy megfeledkezzen saját magáról, a tompa fájdalomról és szenvedésről. Békeszeretők, kerülik a vitát, verekedést, elrejtik érzékenységüket, de idegesek és nyugtalanok. Legtöbbször nem ismeri el a problémáit, ha kérdezik, vagy amikor a betegség megtréfálja és rávilágít a bajra. Ha betegek, akkor sem hagyják el magukat, ami segít a gyógyulásban.

Kedélyes, vidám, elégedett emberek, akik szeretik a nyugalmat. A viták és veszekedések lehangolják, kifárasztják őket, így sok mindenről lemondanak azért, hogy mindezt elkerüljék.

Gyakran vannak problémáik, zaklatottak, nyugtalanok és gondterheltek. Szenvednek testileg és lelkileg, gondjaikat mégis humoros álarc mögé rejtik. Barátként és társként nagyra értékelik őket. Gyakran nyúlnak droghoz vagy alkoholhoz azért, hogy kilátástalan helyzetükből elmeneküljenek, vagy, hogy könnyebben, jó kedéllyel viseljék a megpróbáltatásaikat.

"Éppen most a világ meglehetősen kellemetlen, ellenséges helynek tűnik. Míg én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a dolgokkal tréfálkozzam, mégis az idegeimre mennek. Mosoly mögé rejtőzöm, hogy ezzel eltérítsem a problémák lehető legnagyobb részét, de ezalatt majdnem mindig aggodalmaskodom. Olyan nagy erőfeszítést kíván, hogy ennek az egésznek a felszínén maradjak. Ez igazán kimerít. Odakint a világ egy dzsungel." 

2. REZGŐNYÁR

(Aspen)

Az előérzet virága

Amikor az embernek megmagyarázhatatlan félelmei, rossz előérzetei vannak. Az ilyen a füvet is hallja amint nő. Alaptalan félelem a magánytól, az emberektől és általában a fenyegető bajtól.

Pozitív állapot: Saját érzelem reális értékelése és helyes irányítása.

Megerősítés: Nem fenyeget veszély. Biztonságban vagyok. Isten vigyázza a lépteimet. Megőrzöm az erőmet, megszabadulok ismeretlen félelmeimtől. Nyitva állok az isteni világosság befogadására.

Ismeretlen eredetű lelki félelem esetén, ok nélkül is megmagyarázhatatlan bizonytalanság, hirtelen bajsejtelem, láthatatlan erőktől és hatalmaktól való félelem, alvástól való félelem miatt, hogy mi fog történni; álmoktól való félelem - melyek halálhoz, vallásokhoz kapcsolódnak, s gyakran titokban maradnak.

Tünetek: Fejfájás, szemek túlerőltetése, zaklatott külső, izzadás, remegés, lúdbőrözés, hirtelen gyengeség, alvajárás, fáradtság, idegesség.

Nem valóságos, megmagyarázhatatlan félelmekre. Amikor a beteget baljóslatú sejtelmek kínozzák, valamilyen szörnyűséges dolog eljövetelétől fél, amelyről maga sem tudja, hogy mi is az valójában. E tétova, rejtélyes félelmek nappal és éjjel egyaránt kísértenek. Az ilyenfajta problémáktól szenvedő emberek gyakran húzódoznak attól, hogy titkos félelmeiket megosszák másokkal.

"Az élet az ÉN NYEREK/TE VESZÍTESZ állandó harca és az idő nagyobb részében, mint amit még el tudnék fogadni, én veszítek. Egyszer-egyszer elérem a célomat, hogy visszakapjam azt, ami az enyém, de alapvetően ez minden, amit tenni tudok azért, hogy palástoljam a gyengeségemet. Időnként szörnyű félelemroham, pánik lesz úrrá rajtam. El sem tudom képzelni, hogy miért, egyszer csak hirtelen pánikba esem. Felőröl engem ez az egész."

3. BÜKK
(Beech)

A tolerancia virága

Az ember minden együttérzés nélküli másokkal, túl kritikus és nem elnéző. Aprólékos, szőrszálhasogató, engedetlen, de pedáns.

Tünetek: Hajlam felső mellkasi megbetegedésekre, feszültség az állkapocsban, karokban és kezekben az ökölbeszorítottságtól.

Pozitív állapot: Az ember toleráns, a viszonyokat értelmesen taglalja. Pszichikailag kiéleződnek a meglátásai.

Megerősítés: Mindenkivel türelmes vagyok. Minden ember olyan, amilyen. Felhagyok a mások bírálásával, hiszen mindannyian a képességeink szerinti legjobb önkifejezésére törekszünk.

Azoknak, akik kritikusak, elégedetlenek, türelmetlenek, ingerlékenyek, mindig találnak hibát, a dolgoknak csak a negatív oldalát látják. Apró dolgok miatt bosszankodnak, mint mások furcsaságai, modorossága, egyéni szokásai, pontosságot, rendet és fegyelmet követelnek. Arrogáns emberek, akik másokkal elégedetlenek, kicsinyesen zsörtölődők, az igazság nevében szólnak, de az igazság a szájukból ítéletnek hangzik; savanyúak, cinikusak, ellenszenvesek, szigorúak, feszültek.

Azoknak, akik maguk körül mindenben a szépet és a jót akarják meglátni. Habár sok minden nyilvánvalóan rossz, mégis képesek észrevenni a dolgok mélyén rejtőző jót. Több toleranciát, elnézést és megértést kell tanúsítaniuk, hiszen minden lény útja más, s mindenki saját tökéletesítésén munkálkodik.

"A pokolba velük! A legtöbb ember olyan hülye, olyan következetlen! Azt mondják, hogy én túlzottan kritizáló vagyok. Na és akkor mi van? Valakinek alakítani kell őket! Na és mi van akkor, ha én gúnyos, szarkasztikus vagyok! Haragszom rájuk, haragszom az életemre. Istenem bárcsak volna, amiért lelkesedhetnék! Majdnem mindent odaadnék érte, ha megint igazán elevennek érezném magam!"

4. EZERJÓFŰ (Centaury)

A kedv virága

Mások "lábtörlői". Úgy tűnik egyéniségüknek nincs ereje, nem képesek megakadályozni, hogy mások kihasználják őket. Semmit nem tesznek szabadságuk megszerzése érdekében. 

Pozitív állapot: Megtanulja, hogyan és mikor kell nemet mondani. Hangsúlyt fektet saját szükségleteire. Határozott lesz.

Megerősítés: Elfogadom, hogy a saját igényem ugyanolyan fontosak, mint másoké. Ellenállok bizonyos kérdéseknek, ha terhemre vannak. Megszabadulok a terhes kötelezettségektől, mert van önbecsülésem. Csak akkor adok, amikor erre késztetést érzek.

Kedves, csendes, békés embereke, akik túlzottan kiszolgálnak másokat, s nagy igyekezetükben hajlamosak túlértékelni az erejüket. Ebben a sürgető vágyban élnek, s így végül inkább rabszolgává, mint készséges segítőtárssá válnak. Jó természetük arra kényszeríti őket, hogy többet tegyenek, mint ami a feladatuk volna, emiatt akár életcéljukat is elhanyagolhatják. Semmit nem tesznek szabadságuk megszerzése érdekében. 

Béke utáni vágyakozók. A harmóniára áhítozók. Háttérben vannak. Testileg fáradtak, de szellemileg éberek. Ők az önalávetők, uralkodni lehet rajtuk. 

Félénk, kedves, gyengéd, ragaszkodik a hagyományokhoz, szeret örömet szerezni, gyenge akaratú, tanulékony és könnyen irányítható, így a másoknak való segítésben mindenes szolgává válik. Gyakran kötődnek egy sokkal erőteljesebb személyiséghez, aki kihasználja a jó tulajdonságaikat, mivel önalávetők és sokkal inkább másokban keresik a személyiség erejét, mint magukban. Az ember gyenge jellemű, nem tud nemet mondani. Ezért mások kihasználják őt. Amíg mások kívánságait teljesíti, elmulasztja saját életfeladatát.

Tünetek: Kiterjedhetnek a vállakra, sápadt arc, karikás szemek, bágyadtság, előrehajtott fej.

"Majdnem mindig fáradt, kimerült vagyok. Olyan reménytelen dolog, hogy mások elvárásaival összhangban kell élni. Áldozatnak érzem magam, mert engem állandóan mindenki rászed, becsap. Bár tudom rajtam is sok múlik, én hagyom, hogy így történjen, de annyira meghasonultam önmagammal, hogy úgy tetszik nincs saját akaratom. Ez szörnyen nyomasztó." 

5. KÉKGYÖKÉR (Cerato)

Az intuíció virága 

Balga emberek. Bölcs tanítók lehetnének, de túl sokat adnak mások véleményére, és túl könnyen hagyják magukat külső körülményektől befolyásolni. Az ember nem bízik a saját teljesítő képességében, nincs önbizalma. Állandóan másokat kérdez, és tanácsot kér. Orra bukik a saját hibái miatt. Addig vannak egy betegségben, amíg nem próbálnak ki egy másikat. Személyiségük feloldódik, elhalványul. Mindenre találnak magyarázatot.

Pozitív állapot. Felismeri saját hibáit és bízik önmagában. Meghallgatja a belső Ént. Intuíciója vezérli.

Megerősítés: Hiszek a döntéseim igazában. Tudomásom van a belső énem csöndes bölcsességéről. A hiányos önbizalmamat fölszámolom, mert bízom a benső útmutatásokban.

Azok számára, akikben nincsen elegendő magabiztosság, önbizalom, s emiatt képtelenek a döntéshozatalra. Állandóan másokat üldöznek tanácsokért, s emiatt gyakran pórul járnak.

Könnyen befolyásolható személyek. Saját képességeikben kételkedő, gyenge akaratú, meggyőződéseiket nem eléggé bátran képviselő emberek. Nem bíznak magukban, ezért mindig mások tanácsát kérik. Nem bíznak a saját intuíciójukban és ítéleteikben, gyakran nevetséges, utánzó, változékony, könnyen félrevezethető figurák. Többnyire beszédesek, kérdezősködők, gyermekkorukban saját korcsoportjuk elutasítja őket, másokat szívesen követők.

A kékgyökér segíteni fog, hogy megtaláld önmagadat, saját egyéniségedet és bölcsességed adományát idegen befolyásoktól mentesen embertársaid javára fordíthasd. 

"Mélyen legbelül elárulva, cserbenhagyva érzem magam - magától az élettől. Mégis úgy cselekszem, mintha én volnék a bűnös. Kibékítem az embereket, kijövök velük, még akkor is, ha ők bántottak meg engem. Beletörődöm bármibe, ami elfogadható. Magától értetődően nekem is van saját véleményem, de az kevésbé érdekes, mint az, hogy ne kavarjam fel a vizet (jobban, mint ahogy úgyis fel van kavarodva). Szükségem van az értékelésre, hogy elfogadható vagyok, akkor is, ha kompromisszumot kell kötnöm, hogy megkapjam."

6. CSERESZNYESZILVA (Cherry Plum) 

A megszabadítás virága

Félelem a józanész elvesztésétől, attól, hogy az ember enged a késztetésnek, hogy félelmetes szörnyű tetteket kövessen el, amelyeket valójában rossznak tart és elutasít. Attól fél, hogy elveszíti az önuralmát. 

Pozitív állapot: Bátorság, spontán pszichikai erő, kitartás, hogy a nehezebb lelki és testi kellemetlenségek elviselhetők legyenek.

Megerősítés: A cselekedeteimet magam irányítom. Nyitott vagyok a belső fény és erő számára, elfogadom az útmutatásait, mert a helyes irányba vezetnek. Nem félek az önuralmam elvesztésétől, hiszen megvan bennem az önuralom képessége.

Kétségbeesésre, megháborodástól való félelemre, kontrollvesztésre, kontrollálhatatlan impulzusokra, idegösszeroppanásra, rögeszmés félelemre, csalódásra. Az ember nehezen tudja legyőzni belső feszültségét. Fél attól, hogy elveszíti az önuralmát.

Tünetek: Rendszerint hosszú idő alatt fejlődnek ki: sápadtság, merev nézés, izgatottság, néha ideges beszéd, remegés, mániákus kérdezősködés, fenyegető, enyhe őrület érzete. Olyan ez, mint az elme üszkösödése, nagyon fenyegető az Én számára.

"Az életem lapos, szürke pusztaság. Nehéz élni, amikor az ember ilyen kicsavartnak és elpazaroltnak érzi magát. Olyan távol kerültem önmagamtól, úgy érzem mindjárt idegösszeomlást kapok - vagy felrobbanok, és valami retteneteset csinálok valakivel egy vak dührohamomban, vagy éppen magamnak megyek. Ez túlságosan fájdalmas és sivár."

7. VADGESZTENYERÜGY (Chestnut bud)

A tanulás virága

Azok számára, akik nem tanulnak a saját tapasztalataikból és ugyanazokat a hibákat újra és újra elkövetik. 

Pozitív állapot: Hajlam a tanulásra. A mindennapi életben való építő tevékenység és gondolkodás.

Megerősítés: Mindenből tanulok. Nyitott vagyok a tapasztalás előtt, mert a fejlődésemet szolgálja. Törlöm a tudatomból a minták ismétlésének kényszerét, és tovább lépek, ha valamit már megtanultam.

Azoknak, akik nem okulnak eleget tapasztalataikból és élményeikből, s a többieknél tovább tanulják a mindennapi élet leckéit.

Van, akinek akár egyetlen élmény is elegendő lehet, a legtöbb ember mégis úgy érzi, hogy több tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy az aktuális leckét megtanulja. Ezért nagy bánatukra ugyanazt a hibát többször is elkövetik, egészen addig, amíg végre tanulnak belőle, vagy mások kárából okulnak.

Türelmetlenek, s előre gondolkodnak, így nem érthetik, mi történik. A megértéshiánya alapozza meg a viselkedésüket az előzetes tapasztalatok helyett. Mutatkozhatnak gondtalannak, ügyetlennek, lassúnak a tanulásban, gyermekkorban látszólag retardáltak. 

"Semmi sem számít már. Úgy látszik, minden, amit teszek rossz, akkor minek is csináljak bármit is? Ugyanaz a helyzet jön elő újra és újra és nekem sohasem sikerül. Ha a Zombiknak érzéseik vannak, akkor úgy éreznek, mint én - fásultan és zsibbadtan. Bárcsak el tudnám felejteni a múltat!"

8. MEZEI KATÁNG (Chicory) 

A taktika virága

Azok az emberek, akik szolgálni szeretnének, akikben a szeretet már megfelelő szintre fejlődött, de engedik, hogy külső befolyások szeretetük szabad áramlását akadályozzák, ezért pangás lép fel szellemükben és testükben. 

A katáng segít, hogy szabaddá válj, hiszen először szabaddá kell válnunk, hogy szolgálhassuk a világot. 

Pozitív állapot: Megtanulnak szeretni, önfeláldozókká válnak szeretteikkel szemben, és ezért nem követelnek semmilyen ellenszolgáltatást.

Megerősítés: Képes vagyok feltétel nélkül szeretni. Nyitott vagyok, méltányolom a bennem lakozó isteni szeretet, lemondok mások befolyásolásáról és ellenőrzéséről.

Azok számára, akik eltúlozzák a mások szükségletei és jóléte iránti aggódást, akik hajlamosak túlzásba vinni a gyermekeikről, rokonaikról, barátaikról való gondoskodást, s mindig akad valami, amit rendbe hoznának. Állandóan azon vannak, hogy kijavítsák azt, amiről úgy gondolják, hogy korrekcióra szorul, s így érzik jól magukat. Megkövetelik, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek. 

A feltétlen szeretetet nem tudják adni. Fontoskodó, nyüzsgő személyek. Saját maguk fontosságát hangsúlyozzák.

Azoknak az embereknek, akik lehetnek a legigazabb szeretők, de negatív állapotukban birtoklóvá válnak; egoizmusuk, önszeretetük túl aggódóvá teszi őket másokkal való kapcsolatuk tekintetében. Kritikussá válhatnak, fontoskodóak, főnőkösködnek, korrigálnak, szellemi és emocionális mérgekkel mérgeznek, figyelmet akarnak, könnyekben törnek ki, meghiúsítanak eseményeket, nem szeretnek egyedül lenni, és szükségük van arra, hogy a szeretett személy a közelükben legyen annak érdekében, hogy kontrollálhassák és irányíthassák a tevékenységét. Anyáskodó magatartásról ismerhető fel, gyakori azon gyermekek között, akik figyelmet követelnek maguknak.

Egocentrikus, hatalomvágy, önsajnálat. Az ilyen emberek saját magukat tartják a világ középpontjának. Megkövetelik, hogy akit szeretnek állandóan a közelükben legyen. Mottójuk: senki sem szeret. Saját javukra manipulálnak mindennel és mindenkivel.

Betegség esetén: Nem kapnak elég törődést, mert nem néznek ki betegnek.

"Pokolian dühös vagyok! Te is az lennél, ha megtagadnák tőled azt a fajta életet, amit magadnak akarsz. Nem értékelik azokat a dolgokat, amiket csinálok, amikkel támogatom "őket", még csak meg sem értik! Nem vagyok telhetetlen vagy követelődző, csak az értékelést várom, ami jár nekem! És esküszöm, amíg meg nem kapom, pokolian megfizetnek." 

9. ISZALAG

(Clematis)

Az illúziók virága

Ezek az emberek közönyösek, nem érdekli őket az élet. Apatikusnak tűnnek, nem törekszenek a betegségüktől való megszabadulásra, vagy az összpontosításra mindennapi munkájuk során. Gyakran sokat alszanak és pillantásuk valahogy távolinak tűnik. 

Ez a növény sokat segíten abban, hogy visszatérj a valódi életbe, képes legyél a dolgokkal szembenézni és megtalálni a számodra megfelelő, örömteli feladatot. 

Pozitív állapot: Valóságtudat. Kreatív lesz. Növekszik a munka iránti vágya, és érdeke fűződik hozzá.

Megerősítés: A jelenben élek, itt és most. Elfogadom a felelősséget az életemért, és a lét teljességére törekszem. Nem menekülök a mából, mert az élet Isten ajándéka.

Azok számára, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, nem igazán érdeklődnek az aktuális dolgok iránt. Csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik pillanatnyi helyzetükben nem érzik túlságosan jól magukat. Szebb jövőt remélnek, ez jobban érdekli őket, mint a jelen, mivel úgy érzik, álmaikat csak a jövőben válthatják valóra. Ha megbetegednek kevés, vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tesznek javulásuk érdekében. Egyes esetekben úgy tűnik, hogy várják a halált jobb idők reményében vagy azért, hogy régen elveszett szeretteikkel találkozzanak. 

Bizonytalan emberek. Álmodozó, szórakozott, gyenge koncentrációjú és vitalitású emberek, csendesek, szelídek, a jelennel kapcsolatos megfelelő érdeklődés nélkül, gondolatokba és fantáziába merülnek. Sűrű ködfátyolon keresztül hallják, élik az életüket. Álmos és nem jó megfigyelő; romantikus, képzelődő, realitásoktól távol álló személyek. Ők álmaikban boldogok. Minden mindegy. Az ember álmos és dekoncentrált. Elégedetlen a helyzettel. Emiatt kellemetlen konfliktusba kerül a környezettel. Nem él itt és most. Kevés érdeklődést mutat az iránt, ami körülötte történik.

Tünetek: Magukba foglalhatják az álmosságot, folyamatos igényt az alvásra, távolra sodródás érzését, feltűnő sápadtságot, lassúságot, érzékeny szaglást, zajérzékenységet, zsibbadás érzetét, gyengeséget, közönyt, kis erőfeszítést annak érdekében, hogy jobban legyenek, sőt örömmel fogadhatják a halál előrevetülését. Gyakran megbotlanak, ejtenek el dolgokat figyelmetlenségből; "kiesnek" a beszélgetésből. Atmoszférájuk - többnyire a hangjuk is - panaszosan érzelgős.

"Senki sem érdeklődik irántam, és ez mélyen sért, úgyhogy csak visszahúzódok a saját gondolataimba, és magamban maradok. Különben is, amit a fejemben kitalálok, sokkal érdekesebb, mint ami "odakint" történik. Amíg valaki nem érdeklődik irántam, addig én nem fogok érdeklődést mutatni senki iránt. Ha egyedül kell maradnom, akkor inkább magamban leszek." 

10. VADALMA 

(Crab apple)

A tisztulás virága

Azoknak, akik tisztátalannak érzik magukat. 

Pozitív állapot: Lehetővé válik, hogy az életet való fényben lássa. Felismeri, hogy a kis és nagy testi problémák gyökerei a belső diszharmóniából erednek.

Megerősítés: Tökéletes vagyok egész valómban. Olyan tiszta vagyok, mint bennem világító lélek fénye. Elfogadom a testemet az életben vállalt feladataim betöltésére. Elengedem a tisztátalanság és a tökéletesség érzetét, amikor kinyílok a belső világosság felé.

Ez tisztító gyógyír azok számára, akik valamilyen módon tisztátalannak, beszennyezettnek érzik magukat. Gyakran egy apró betegségnek tulajdonítanak nagy fontosságot a szenvedés érdekében, reménytelenséget és önvádat okozva ezzel. Alkalmazható olyan fizikai vagy pszichológiai állapotokban, amikor valami visszataszító az Én számára. A gyógyír csökkenti ezt az érzetet.

Tünetek: Bőrbetegségek, méreg a testben vagy egy sérülés, nem egészséges szokások, büdös láb, fizikai kontaktustól (pl. szoptatás) való idegenkedés.

Sokszor valami  jelentéktelen apróság, máskor viszont komoly betegség is lehet, amelyet elhanyagolnak, miközben valami kevésbé fontos dologgal foglalkoznak. Mindkét esetben alig várják, hogy végre megszabadulhassanak a lelkükben elhatalmasodott gondolattól. Nyilvánvalónak és fontosnak tűnik számukra, hogy problémájukat gyógykezelni kell.

Ha a gyógykezelés nem jár sikerrel vagy valamiért, elmarad, elkeseredetté, csalódottá válnak.

E gyógyír megtisztítja a sebeket is, ha a betegnek komoly oka van azt feltételezni, hogy valamiféle méreg került a testébe, amit feltétlenül ki kell onnan űzni.

"Majdnem mindent kibírok, kivéve a betegség jeleket és a piszkot. A tisztátalanság, bármiféle folt és hasonló fizikai problémák kétségbe ejtenek. Fontos, hogy ezeket haladéktalanul rendbe tegyem. Évek óta keresem a megfelelő doktort, hogy megszabadítson a betegség jeleitől. Nem akarom, hogy bármiféle betegségtünet jelentkezzen rajtam. A megjelenés rettenetesen fontos, az az igazság, hogy ez az egyetlen, ami számít." 

11. SZILFA 
(Elm) 

A felelősség virága

Azoknak, akik jól végzik a munkájukat, követik az életcéljukat, akik szeretnének az emberiség számára fontos dolgokat véghezvinni, de néha erőt vesz rajtuk a levertség, és úgy érzik, hogy vállalt feladatuk annyira nehéz, hogy emberi erővel képtelenség azt véghez vinni. 

Pozitív állapot: Önbizalmát visszanyeri. Lehetővé válik számára a reális élet, a reális megoldások.

Megerősítés: Alkalmas vagyok a feladataimra, és felelősségteljesen viszonyulok dolgaimhoz. Tudom, mit végezzek el ma és mit holnap. Nem vállalok többet, mint amennyit nyugodtan tudok intézni.

Mindazoknak, akik nagyon fogékonyak a felelősségvállalásra, gyakran vállalnak fel erejüket meghaladó felelősséget és esetenként képtelenek arra, hogy szembenézzenek a terheik nagyságával. Így néha megrendülnek, botladoznak, elvesztik önbizalmukat. Ez a kapcsolatvesztés diszkomfort érzést és stresszt okoz.

Az ember nem elég érett a munka elvégzésére, feladataihoz és felelősségéhez mérten. Túl magas feltételeknél hiányzik a felelősségérzet. Megtalálja az útját, de egy pillanatban túllépi a saját lehetőségét. Az elkeseredettség küszöbén van egészen a kilátástalanságig.

"Túl sok felelősséget vállalok magamra, mert ha nem, akkor elvesztem a szeretetet, figyelmet és elismerést, amelyre rettenetesen nagy szükségem van. Jobb, ha feláldozom magamat, minthogy ne teljesítsem, amit az emberek várnak tőlem. Bármilyen messze érzem magam a tökéletestől, végsőkig küzdök érte. A teljesítmény az egyetlen, ami biztonságot ad az életben. Nem engedhetek a színvonalból, nem okozhatok csalódást másoknak, ez már végképp árulás volna." 

12. TÁRNICS 

(Gentian) 

A szkeptikusok virága

Csüggedés. Olyan emberek, akik sokat akarnak tenni, de ha nehézségekkel kerülnek szembe, engedik, hogy kétség vagy depresszió befolyásolja őket. Gyakran túlzottan is arra törekszenek, hogy minden a saját elképzeléseik szerint történjen, ahelyett, hogy a dolgokat magasabb nézőpontból is megvizsgálnák. 

Pozitív állapot: Az ember képes lesz várakozni, hogy a konfliktusokat megoldhassa. Pozitív elvárások, belső biztonságérzet jellemzi.

Megerősítés: Bízom az irányító gondviselés bölcsességében. Elfogadom, ha további célok miatt időnként hátráltat vagy visszavet. Nem érzek keserűséget, bízom minden megnyilvánulás tökéletességében, magasabb rendű összhangjában.

Akik mindennek a sötét oldalát látják. Pesszimisták. Mindent kétségbe vonnak. Ha az akadály túl nagy, elvesztik a bátorságukat. Ők az örökös visszaesők!

Azok számára, akik könnyen elbátortalanodnak, depressziósakká válnak, elcsüggednek, önvád és hit hiánya miatt kialakuló melankóliára; azoknak, akik szkepticizmusra és csalódottságra hajlanak: ismert eredetű depresszióra, distresszre, mely a javulásban mutatkozó visszaesés miatt alakult ki és a bukás érzetét kelti, átható komorság és szomorúság esetén adható.

Az embert a gyanú és a levertség határolja. Elkeseredett, bátortalan, miután vereséget szenved. Nem hisz senkinek.

Azoknak, akik könnyen elkedvetlenednek. Lehetséges, hogy betegségük leküzdésében vagy életük különböző területein jól haladnak, mégis egy kisebb akadály vagy késedelem mely továbbhaladásukban meggátolja őket, kétségeket ébreszthet bennük, és kedvüket szegheti. 

A tárnics segítséget nyújt, hogy képes legyél megtartani a határozottságodat, s boldogabb, reményteljesebb maradj akkor is, amikor beborul az ég. Mindig bátorítani fog és segít megérteni, hogy ha nem törődsz a végeredménnyel, s minden tőled telhetőt megteszel, akkor nem létezik kudarc. 

"Tehetetlen vagyok azzal a zűrzavarral, amiben vagyok. Az embereknek nem beszélhetek a kishitűségemről és az önbizalomhiányomról. Nem számítana, mert nem érdekli őket. Különben is csak ronthatunk a dolgon, ha ilyesmiről beszélünk. Némaság és visszahúzódás lett az életformám. A közöny jobb, mint a visszautasítás." 

13. SÜLZANÓT 

(Gorse) 

A remény virága

Nagyon mélyről fakadó reménytelenség esetén, amikor a beteg úgy érzi, hogy minden remény elveszett és számára nincs segítség. Rábeszélésre, mások kedvéért kipróbál ugyan különféle gyógymódokat, de közben hangoztatja, hogy felgyógyulására nagyon kevés a remény. 

Pozitív állapot: A belső akarat erősödik, ébredezik a remény. Új lehetőségeket lát a nehéz helyzetekben és az életlehetőségeiben.

Megerősítés: A szivárványt a remény jelképének tartom. Kinyílok a remény belőlem fakadó ígéretére. Megszabadulok a reménytelenségtől e határtalan ígéret tudatában, hiszen eső után előbukkan a szivárvány.

Kétségbeesésre, kilátástalanságra, reménytelenségre, krónikus depresszióra és lemondásra. Az abban való hit, hogy "semmi sem segíthet már", néha átváltható az új próbálására, ehhez némi lökésre van szükség. A sülzanót a belső akaratot gyógyítja.

Tünetek: Olyan formában nyilvánulhatnak meg, melyek pillanatnyilag nem gyógyíthatók, genetikai betegségek, ismétlődő rendellenességek, csalódások. A szemek körül gyakran fekete karika látható, reménytelenség kifejezése az arcon, tétlenség, a balsors elkerülhetetlen. A könnyek mögött a kétségbeesés vagy a fájdalom kifejezése húzódik, az arcbőr sárgás, előrehaladottabb állapotban fakó lehet.

"Feladtam. A helyzetem reménytelen és én tehetetlen vagyok. Teljesen leblokkoltam. Maszkot viselek, és el vagyok keseredve. Kétségbe vagyok esve, majdnem teljesen le vagyok bénulva attól való félelmemben, hogy mi jöhet még. Tudom, hogy egész életemben, magamban fogom hurcolni ezt a kétségbeesést. Bevallom, hogy elszállt minden bátorságom." 

14. HANGA 

(Heather) 

Az önszeretet virága

Azoknak, akik állandóan társaságot keresnek, mivel roppant fontosnak tartják azt, hogy problémáikat másokkal megvitassák. A hallgató személye nem igazán fontos számukra. A hosszabb - rövidebb ideig tartó magány nagyon boldogtalanná teszi őket.

Pozitív állapot: Mindig készek másoknak tanácsot adni és másokat meghallgatnak.

Megerősítés: Érdekel a mások boldogulása. Segítek nekik, mert minél többet adok magamból, annál többet kapok vissza másoktól. Megszabadulok az önzéstől, eközben őszintén átérzem a mások gondjait.

Ők azok, akik éhesek a meghallgatásra, beszédesek, kényszeresen megtárgyalják ügyeiket mindenkivel, nem tudnak egyedül maradni, félénk emberek, akik szimpátiát keresnek és mások energiáiból élnek, nagyon fárasztóak. Én - központúak, túlzottan elfoglaltak saját életükkel és problémáikkal. Felismerhetők a folyamatos fecsegésről, közel lépnek hozzád, nehéz tőlük megszabadulni, nem mutatnak érdeklődést mások iránt, rossz hallgatók, hipochonderek (a figyelemfelkeltés érdekében). Az érdeklődés középpontjában kell, hogy álljon, az "igényes kisgyerek".

"Mindig mindent megteszek a legjobb akarattal. Mégis, még akkor is, ha nem miattam romlanak el a dolgok, hibásnak érzem magam. Az igazi hibáim, bukásaim, betegségeim miatt pedig végképp gyászba borulok. Kérlek, értsetek meg és fogadjatok el. Mondjátok nekem, hogy jól csináltam, és kérlek, ne hagyjatok egyedül." 

15. MAGYAL 

(Holly) 

A szeretet virága

Azoknak, akiken időnként eluralkodik a féltékenység, az irigység, a bosszúvágy vagy a gyanakvás. A haragos nyugtalanság különféle állapotaira. Belül sokat szenvedhetnek, pedig gyakran nincs is okuk a valódi boldogtalanságra. 

Pozitív állapot: Az érzelmek megváltoznak pozitív irányba, és nagylelkűség válik az uralkodóvá. Szívélyesség, mindent átfogó szeretet jellemzi majd.

Megerősítés: A lényem mélyéből kiárad a szeretet. Megbékélek a múltam sérelmeivel. Megbocsátok mindazoknak, akik valaha bántottak. Mivel szeretek, engem is szeretnek.

Mindenféle erősen negatív állapotra: düh, féltékenység, keserűsége, ellenségesség, harag, gyanakvás, bosszúállás, gyűlölet, erőszak, rossz hangulat, megvetés, bosszantás, önzés, frusztráció, minden állapotra, amely ellenkezője a szeretetnek.

Az ilyen ember állandóan szenved. Kis problémából nagyot csinál, és így idővel a szeretet gyűlöletté fajul.

"Nem engedem, hogy megkérdőjelezzék a hatalmamat. Ezt a dolgot azonnal rendbe kell hozni! Nem fogom megengedni magamnak, hogy elveszítsem az uralmat az életem felett még egyszer - SOHA! Addig üsd a vasat ameddig meleg. Mozdulj! Azonnal csináld meg vagy meggyűlik a bajod velem."

16. JERIKÓI LONC 

(Honeysuckle)

A múlt virága 

Az ember vágyakozik a múlt után, sajnálja azt, ami elmúlt, honvágya van. Nem a jelenben él. A múltra való összpontosítás jellemzi.

Pozitív állapot: Idejétmúlt értékek felismerése jellemzi, hogy a kívánságot a jelen felé fordítsuk. Elősegíti az embert, hogy a jelenben éljen.

Megerősítés: A jelenben élek, nem merülök a múlt emlékeibe. Elfogadom a jelent. A mai nap, új tapasztalatok és meglepetések felé fordulok. Elfelejtem a tegnapot. Az élet újra kezdődik a mai nappal.

Azoknak, akik a múltban régen elvesztett barátok, boldog pillanatok emlékeiben élnek, vagy be nem teljesült ábrándokat kergetnek, s nem hiszik el, hogy lehetnek még olyan boldogok, mint amilyenek a régi szép időkben voltak. 

Nosztalgiára, honvágyra, azok számára, akik a múltban élnek: elmúlt szerelmek, boldogságok, boldogtalanságok, sajnálkozás, siker vagy kudarc tartja kötve őket; azoknak, akik az emlékeikben élnek. A jelen elől a romantikusnak látszó múltba menekülőknek. 

"Egyszerűen nem tudok szembenézni a jelen problémáival, mert attól tartok, hogy elvesztem a türelmemet, és valami retteneteset csinálok. Ahelyett, hogy ezt kockáztatnám, inkább a boldog, szép dolgokra gondolok, amik a múltban történtek. Ez segít, hogy nyugalomban és önuralom alatt maradjak. Senki nem akar az elfojtott DÜHÉVEL foglalkozni, különben sem. Legkevésbé én magam."

17. GYERTYÁN 

(Hornbeam) 

A kimerült lélek virága

Azoknak, akik úgy érzik, nincsen elegendő fizikai vagy szellemi erejük és kitartásuk ahhoz, hogy cipeljék a vállukra nehezedő terheket. A mindennapi élet gondjai túlzottnak, megoldhatatlannak tűnnek számukra, jóllehet feladataikat általában sikeresen teljesítik. Úgy gondolják, testi - lelki megerősítésre van szükségük ahhoz, hogy problémáikat könnyebben és jobban meg tudják oldani.

Pozitív állapot: Visszaadja a lelki erőt és a szükséges energiát a természetes életritmushoz.

Megerősítés: Átjár a belső életerő, megújítják a tetemet, a lelkemet és a szellememet. Értékelem a bennem áramló isteni világosságot. A fáradságom megszűnik az isteni fény erejében.

Átmeneti mentális és fizikai kifáradásra, amikor az energiahiány érdektelenséget okoz. Kimerültség és képtelenség a földi dolgokkal való együttműködésre. Nagy segítség lábadozóknak, akik úgy érzik, képtelenek újra dolgozni anélkül, hogy tökéletes rendben lennének.

Testi és lelki fáradtság. "Hétfő reggeli" érzület fogja el a beteget, nehéz az ébredés. Túl gyenge ahhoz, hogy megbirkózzon a napi kötelezettségeivel, ám ez mégis sikerül.

"Még működőképes vagyok, de már csak nehezen. Szellemileg teljesen ki vagyok merülve. A felelősség, a kapcsolatok kimerítenek és őszintén szólva ez az egyetlen dolog, ami életben tart és ez az egyetlen menedékem. Amikor az ember kimerült, senki nem vár el tőle semmit - nem várnak el tőle többet, mint amire képes. Így nem olyan biztos a bukás."

18. NEBÁNCSVIRÁG (Impatiens) 

A türelem virága

Azoknak, akik gondolkodásukban és tetteikben egyaránt gyorsak, s úgy vélik, hogy mindent tétovázás és halogatás nélkül kell megtenniük. Ha betegek, azonnal meg akarnak gyógyulni. Képtelenek türelmet tanúsítani a lassú emberekkel szemben, mivel a lassúságot helytelennek és időpocsékolásnak tartják. Az ilyen embereket megpróbálják gyorsabb haladásra serkenteni. Jobban szeretik az olyan elfoglaltságot, ahol egyedül dolgozhatnak és gondolkodhatnak, így munkájukat saját tempójukban végezhetik. 

Pozitív állapot: Türelmes és megértő lesz a lassúbbakkal szemben. Közreműködik másokkal.

Megerősítés: Türelem tölt el, könnyedén úszom az árral. Hagyom, hogy mások a békéjüket a saját módjukon találhassák meg. Megszabadulok a rohanás kényszerétől, hagyok időt magamnak az élet virágos kertjében időzni.

Türelmetlenek önmagukkal és másokkal. Mindent siettetnek. Ingerlékenyek kis dolgok miatt. Az indulataikat nehéz kordában tartani. Betegség után ez jó jel, mert a felépülés folyamatát felgyorsítja. Az erős belső feszültség miatti fájdalmakat csillapítani szükséges.

Azon türelmetlen emberek számára, akik nem szeretik a korlátozást, előnyben részesítik a magányos munkát, minden dologgal szeretnek sietni, nagyon kritikusak mások hibáival szemben, ingerlékenyek, impulzívak, indulatosak, aktívak és intelligensek, hajlamosak ideges feszültségekre, túlhajszoltságra, balesetekre.

Az ilyen emberek meggondolatlanul gyorsak gondolataikban és a cselekedeteikben. Türelmetlenül reagálnak a lassú emberekkel szemben. Hajlamosak ingerlékenyen viselkedni a környezettel.

Tünetek: hirtelen fájdalmak, feszültség a nyakban, a vállban, kezekben és az állkapocsban, emésztési panaszok, az ilyen típusú emberek sokat kérdeznek, izgatottak.

A NEBÁNCSVIRÁG kemény szenvedést jelent, amit a szellem fényét és igazságot közvetítő csatorna bedugulása okoz. Ezt az állapotot gyakran a beteg lényében rejtőző kegyetlenség váltja ki.

"Egységet szeretnék mindennel és mindenkivel. De állandóan jeleket kapok, hogy nem vagyok elfogadható, a visszautasítás és az érdektelenség jeleit. Nem arról van szó, hogy türelmetlen vagyok, hanem, hogy teljesen tudatában vagyok annak, hogy ki vagyok zárva és visszautasítanak. Természetesen jobban szeretek egyedül dolgozni. Úgy nem kell azzal a rémes "elkülönültség" érzéssel foglalkoznom, ami a vélemények és hitek különbségéből fakad." 

19. VÖRÖSFENYŐ 

(Larch) 

Az önbizalom virága

Önbizalomhiány, önlebecsülés. Az ember állandóan a rosszat várja, kisebbrendűségi komplexusban szenved. 

Pozitív állapot: Visszatér az egészséges önbizalma, az önbecsülése. Hisz a jóban.

Megerősítés: Tudatában vagyok önnön egyediségemnek, és barátságban élek önmagammal. Becsülöm magamat, és tudom, amihez hozzáfogok, azt sikeresen végrehajtom. Nem félek többé a balsikertől, nincsenek kétségeim. Megabiztosan haladok tovább.

Azoknak, akik nem bíznak magukban, a kudarcot várják, és úgy érzik, soha nem lehetnek sikeresek és ezért nem is próbálkoznak elég komolyan. Bizonytalankodnak, hallgatnak, könnyen megadják magukat, az önértékelésük alacsony. A kudarc érzése teszi őket reményvesztetté, annak ellenére, hogy képesek lennének a sikerre, ha kitartóbban próbálnák elérni. 

Akik nincsenek megelégedve önmagukkal, a környezetükben élőknél kisebb tehetségűnek érzik magukat. Úgy érzik, soha nem lesznek sikeresek ezért nem is próbálkoznak, nem is tesznek igazi erőfeszítéseket a sikerért. 

"Minek próbáljam, úgyis megbukom. Én úgy tartom a kezemben a dolgokat, ha nem csinálok semmit. De ez csak az én módszerem. Magammal vagyok ellenséges. Én a te sikereidnek tapsolok, csak azt ne kívánd, hogy nekem is legyenek sikereim. Én feladtam, az ellenség bennem van." 

20. BOHÓCVIRÁG (Mimulus)

A bátorság virága

Rettegéssel van eltelve. Erőtlenül próbál menekülni az üldözői elől, de olyannak tűnik, mint akit hipnotizáltak, némán, ellenállás nélkül viseli a félelmét. Gyakran mentegeti magát. A bohócvirág szabaddá  tesz, hogy szeretni tudd az életet és megtanít a mások iránti gyengéd együttérzésre.

Pozitív állapot: A beteg megtanul sajátos érzékenységével élni.

Megerősítés: Bátran szembenézek mindazzal, amit fel kell szabadítanom magamban. Elfogadom, hogy el kell vágnom régi kötelékeket. Megszabadulok a félelmeimtől, hogy megnyíljak az új érzéseim, a biztonságom felé.

Akkor van szükség erre az esszenciára, ha az ember retteg a világ dolgaitól: fájdalomtól, balesetektől, nyomortól, sötétségtől, egyedülléttől, szerencsétlenségektől, a mindennapi élet eseményeitől. Az ilyen panaszoktól szenvedő emberek csendben és titokban viselik félelmeiket, problémáikról nem beszélnek nyíltan. 

Az ember hajlamos mindenféle ismert és ismeretlen dolgokkal kapcsolatos félelmekre. Fél a külső környezeti változásoktól. Mindenféle egyéb félelmei vannak. Nagyon érzékeny, akit segíteni kell. Az ilyen emberek óvatosak, tartózkodóak, könnyen ki lehet billenteni őket az egyensúlyukból.

Mindenféle világi, fizikális dolgokkal kapcsolatos félelmekre, mint pl. állatok, magasság, fájdalom, baleset, víziszony, sötétség, betegség, halál, magány, rémület állapota, fogorvosi látogatás. Gyomorgörcs idegen személyek jelenlétében. Bármiféle tudott eredetű félelemre, mely gyakran kifejezetlenül marad.

Tünetek: dadogás, pirulás, szinusz - problémák (folyó orr/nátha és könnyező szem), légszomj, felszínes légzés, ellenségeskedés, ideges alapállás/magatartás, hangsúlyozott érzékenység a zajra és tömegre, félénkség, szégyenlősség.

"Szégyenlős vagyok, végképp szégyenlős. Túl sokat utasítottak már vissza ahhoz, hogy megint ebbe a veszélybe sodorjam magam. Hogy vágyódom arra, hogy másokkal egységben legyek! Ehelyett úgy érzem, hogy fal van közöttünk. Ők vannak az egyik oldalon, én a másikon, teljesen egyedül, különzárva. Úgy el vagyok választva az érzelmektől - igazából saját magamtól." 

21. VADREPCE 

(Mustard) 

A fájdalom és szomorúság virága

Akik búskomorságra vagy teljes kétségbeesésre hajlamosak, mintha egy hideg, sötét felhő árnyékolná be őket, s rejtené el szemük elől a fényt és életörömöt. Ebben a helyzetben szinte lehetetlen boldognak és elégedettnek lenni. 

Pozitív állapot: Nagylelkűség, belső öröm válik jellemzővé. Átmenet az élet fázisain belső egyensúllyal és biztonsággal.

Megerősítés: Belső derűm tudatosításával feloldom a szomorúságomat, immár derűs érzelmek töltik be a lényedet. Elengedem a mélabút, egyúttal megnyitom a lelkemet a rám váró belső örömök előtt.

Depresszióra, mely teljesen ok nélkül jelentkezik, mély szomorúság, bánat, mélabú esetén. Gyakran komoly emberek, akik úgy érzik, hogy egy rosszindulatú csillag ismétlődő hatásától szenvednek. A depresszió intenzív és nem lehet enyhíteni rajta, amíg el nem tűnik magától, váratlanul, mint ahogy felbukkant. Erre az időre minden öröm és béke kiköltözik az életből. Ebben az állapotban szinte lehetetlen boldognak és elégedettnek lenni. 

"Többnyire ÖSSZHANGBAN vagyok a világgal, személyes életemben is és a munkámban is. Aztán hirtelen valami történik, és "kiesem a kegyekből". Olyan ez, mintha gödörben találnám magam, menekvés nélkül. Ilyenkor feladom, visszavonulok, nem akarok látni senkit és semmit. Néha ez az állapot órákig tart, néha napokig, vagy még tovább. Aztán éppoly hirtelen, ahogy jött, eltűnik ez az érzés, és újra összhangban érzem magam - szabadon működik, duruzsol az életem tovább."

22. TÖLGYFA 

(Oak) 

A kitartás virága

Azok számára, akik minden erejüket latba vetve küzdenek betegségükkel vagy a mindennapi élet problémáival. Keményen harcolnak, mindent megpróbálnak még akkor is, ha ügyük teljesen kilátástalannak tűnik. Tovább küzdenek. Elégedetlenek önmagukkal, ha a betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik a legnagyobb nehézségekkel is reményvesztés és fáradtság nélkül szállnak szembe. 

Pozitív állapot: Megtanulják a lehetséges erőhatárt, mint feladatot és hűen tartják magukat ehhez.

Megerősítés: A belső erőm örökké megszilárdít. Már tudom, mit tartsak meg és mit engedjek el. Mostantól pihenek is, így újítom meg az erőimet.

Erős, megbízható páciensek, felelősségteljes emberek, akik panasz nélkül vesznek vállukra nagy terheket. Küszködök, akik a visszaesések ellenére kitartanak, soha nem adják fel a reményt. A szakadatlan erőfeszítéseik, és makacsságuk kimerüléshez vezethet. Jóakaratúságuk következtében több terhet vesznek magukra, mint amivel boldogulni tudnak, és ezért mindenféle nehézségeken kell keresztülmenniük, végül elérkezhetnek a teljes kimerültséghez, végül a testi - lelki összeomlás állapotához.

Az egészségkárosodás kielégületlenséget és reményvesztettséget okoz, mivel korlátozottsággal jár. Azok számára, akik soha nem hagyják abba a próbálkozást, még akkor sem, ha a helyzetük teljesen reménytelen.

"Amikor fenyegetettséget érzek, erősnek mutatom magam. Így szoktam az önbecsülésemet megtartani. Még elkeseredettségemben is küzdök, mert én túlélő vagyok, olyan, mint a szikla. Gondolom, ezért van, hogy az emberek elvárják, hogy az ő terheiket is cipeljem. Sajnos legtöbbször vagyok olyan bolond, hogy ezt meg is teszem nekik. Újra és újra bemegyek a csőbe. Jó lenne, ha megbecsülnének." 

23. OLAJFA 

(Olive) 

A fáradtság virága

Azoknak, akik fizikai vagy szellemi nehézségekkel birkóznak, teljesen kimerültek, és úgy érzik, hogy nincs egy csepp energiájuk sem arra, hogy bármiféle további erőfeszítést tegyenek. Számukra a mindennapi élet kemény munka, öröm és élvezet nélkül. 

Pozitív állapot: Az ember gondosan ápolja életenergiáját. Megáll a saját lábán. Erősödés, felüdülés, lelki nyugalom jellemzi.

Megerősítés: Helyreállítom a belső életerőmet, mert feltöltődöm a bennem áramló új erőkkel. Felszámolom a kimerültségem okait, örömmel fürdöm az egészség fénylő zuhatagában.

Azok számára, akik teljes testi/lelki kimerülésben szenvednek, akiknek minden csepp tartalék energiájuk kiszáradt és így nincs többé erejük. Javasolt elhúzódó betegségek után, hosszú betegágyi gondozás után, személyes csapások idején (háború, válás, krízis, stb.). Túlfeszített munka, túlzott aggódás után, amikor emberfeletti erőfeszítések történnek. 

"A túl kemény munka vagy a hosszadalmas érzelmi stressz vagy betegség fizikailag kimerít. Az biztos, hogy szellemileg is kifáradok ilyenkor, de ennek is fizikai oka van. A testemtől érzem magam elkülönülve. Nem érzem magaménak már. Csak be akarok mászni az ágyba, és a fejemre húzni a takarót." 

24. ERDEI FENYŐ 

(Pine)

A belátás virága

Önvádra, bűntudatra. Olyanoknak, akik önmagukat hibáztatják, önmarcangolás; mely nem az ő hibájuk; túlzott tudatosság, bocsánatkérés, megalázkodás; a folyamatos erőfeszítés, hogy magukat fejlesszék kifáradáshoz, depresszióhoz vezethet. Segít enyhíteni bármiféle felelősségérzetet. 

Pozitív állapot: Reális felelősséget érez önmagával és másokkal szemben. Megtanulja belátni a saját hibáit és ezzel együtt megbecsülni magát.

Megerősítés: Tudatosan a tőlem telhető legjobbat teszem, és ebben a tudatosságban elégedett vagyok azzal, amit csinálok. Felhagyok az önsajnálattal és a bűntudattal, többé nem érzem magam alkalmatlannak a dolgok elvégzésére. Megbocsátok önmagamnak, hiszen mindig a legjobbat cselekszem.

Azok számára, akik folyton vádolják önmagukat. Ha sikeresek, akkor úgy érzik, hogy sokkal jobban megcsinálhatták volna, eredményeikkel és erőfeszítéseikkel soha nem elégedettek. Roppant szorgalmasak, de szörnyen szenvednek a maguknak bebeszélt hibáktól. Néha mások hibáit is magukra veszik és emiatt is felelősnek érzik magukat. 

"A hibáimban és a kudarcaimban élek. Az az igazság, hogy teljesen ezeknek a rabja vagyok. Úgy tűnik, hogy sohase tudok olyan jól teljesíteni, ahogy akarok. Mások azt mondják nekem, hogy túl magasra teszem a mércét, hogy az ideáljaim nem reálisak. Nem értenek semmit. Amikor elértem az ideáljaimat, akkor meg fogom találni magamat, addig is csak kitartóan próbálkozom - nem számít, mi az ára: félelem vagy bűntudat. El kell érnem a tökéletességet. Nem érdemes másképp élni."

25. VÖRÖS VIRÁGÚ GESZTENYE 

(Red Chestnut)

Az együttérzés virága 

Azok számára, akik rettenetesen féltenek másokat. Önmagukért gyakran már nem aggódnak, attól viszont rettegnek, hogy szeretteikkel szerencsétlen, szörnyű dolgok történhetnek. 

Azok számára, akik nehezen tudják megállni, hogy ne szorongjanak mások miatt, rossz előérzetekben hisznek, mindig a legrosszabbra készülnek, túlzottan aggódnak a világ és mások problémái miatt, akik attól félnek, hogy egy másoktól jövő aprócska tiltakozásból komoly probléma dagadhat, akik kivetítik szorongásaikat. 

Pozitív állapot: A beteg együttérző lett, amely nem zárja ki saját egyénisége megőrzését sem.

Megerősítés: Nyugodt vagyok a szeretteim felől. Nekik is a saját útjukat kell járni, akárcsak nekem. Nem aggódom miattuk, nem féltem őket, bízom a gondviselés hatalmában.

"Az emberek azt mondják rám, hogy túlságosan gondoskodó vagyok. Azért kritizálnak, mert másokért aggódom. De, ha magadat elveszettnek érzed, akkor nem marad más hátra, mint más emberekről gondoskodni. Mi más számítana, mint ezt a világot egy jobb és boldogabb hellyé tenni mások számára? Talán ha ezt teszem, egységben találom magam velük, olyan egységben, amit magamban nem tudok megtalálni."